language

ورود به سیستم

بازیابی کلمه عبور

بازگشت

برگزاری نشستی با موضوع شخصیت ها در جغرافیای معماری

نشست تخصصی با عنوان شخصیت ها در جغرافیای معماری ، پیرنیای سوم ، با سخنرانی جناب استاد مهرداد قیومی در سالن همایشهای موزه بزرگ خراسان رضوی در راستای برگزاری کنگره معماری و شهرسازی استان برگزار گردید.
 در این نشست جناب دکتر قیومی به بررسی گوشه ای از دستاورد های ارزشمند استاد پیر نیا در تدوین تاریخ معماری و شهرسازی ایران پرداخته و زوایای نوینی از اندیشه های این بزرگ مرد عرصه معماری سنتی ایران که میتواندپیش روی پزوهشگران امروز گشوده شود اشاره داشت .