language

ورود به سیستم

بازیابی کلمه عبور

بازگشت

پایداری شهری در گرو زنده نگهداشتن هویت شهری است.

دکتر محمد رضا مبهوت،عضو هیات علمی دانشگاه واز اعضای کمیته علمی چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهرسازی ایران_خراسان رضوی ،با تاکید بر اهمیت

حفظ و احياي هويت شهري در شهر مشهد ،در مصاحبه با خبرنگار ستادی  کنگره  به ناهماهنگی در ساخت و سازها چند ده اخیر در مشهد اشاره و تصریح نمود  پيروي نكردن از الگوي نامناسب شهرسازي موجب كم رنگ شدن هويت تاريخي این  شهر شده است.

وی افزود ؛ شهر مشهد به مرکزیت مجموعه حرم مطهر حضرت رضا(ع) از ظرفیت ويژه اي از هويت تاريخي و فرهنگي برخوردار است که  انتخاب مشهد به عنوان پايتخت فرهنگي بیانگر این ویژگی است.

ایشان افزود؛به نظر من شهروندي و هويت شهري جز مباحث اساسی  جوامع شهري ايران است.هويت به عنوان يكي از ابزارهاي ايجاد تعلق به مكان ،گروه ،يا يك مجموعه باید هميشه مورد تاكيد شهرسازان ومدیران شهری باشد چراکه

اگر شهرهاي امروزي مي خواهند پايدار بمانند ،بايد هويت شهري خود را حفظ كنند .مشكل بيشتر شهر هاي ايران از دست رفتن این هويت است .راه حل اساسي اين معضل ،ايجاد ساختارهای هويت زا در سيستم های شهري است.این ساختارها  ارتباط مستقيمي با سيستم خاطره جمعی دارد و يك امر ذهني است كه بايد با كالبد شهر در هم آميزد.شهر مشهد سابقه تاريخي طولانی دارد و مي تواند منبعي باشد براي ايجاد یک سيستم خاطره ساز كه بايد از آن در ساخت و طراحي شهري بهره برد.در اخر همه مديران شهري و همچنين شهروندان بايد كمك كنند تا بقایای هويت تاريخي این شهر مشهد حفظ شود .قطعا برای بازآفرینی قسمتی ازاین  بستر خاطره ساز  ميتوان از بقایای میراث معماري و شهرسازي شهر مشهد استفاده نمود.